Den Store Klassefest

14. august 2000

Lise og Oleg.

Fedtede computerskærme er en vederstyggelighed, derfor medbringer Lise altid en flaske Ajax og en pudseklud.

Bemærk Husalteret i baggrunden

Alice

Alt hvad der ikke er Word og Stifinder er af det onde!

Jens

Øh! den dag kan jeg ikke. Er der forresten nogen der har set min mobiltelefon. Jeg sad lige med den i hånden.

Agnes

Min yndlingsselev. Hvad skal vi med Word og Internet når vi kan spille syvkabale.

Ulla

Klassens artige pige.

Ingalill

Og pludselig var det bare væk altsammen. Og jeg tror næsten jeg gjorde hvad der blev sagt.

Steen

Det må være computeren det er galt med, det kan da ikke være mig.

Hanne

Stavekontrollen virker ikke. Den kan ikke kende forskel på den og det.

Ole

Der er for meget privat snak! Han har da ellers fået skrabet nogen guldøl til sig. Forstår godt det kniber med at fange dem

 

Lise

Ser lige efter om Ole har øl nok.

Birthe

Det forstår jeg altså ikke. Skal vi ikke holde en fest i stedet for.

Jørgen

Vores nidkære protokolfører og skemaplanlægger.

Leif

Nogen har efterlyst et billede af mig. Dette var det eneste jeg kunne finde.

Det siges at festen udartede.

...kan dette være Ole?

...og kan dette være Jens?

...og er det mon Jørgen på jagt efter mosegrise?

En Dagen derpå computer.