Stat, Regioner & Kommune  Retur til oversigt
 Altinget.dk  Altinget.dk er en uafhængig netavis om dansk politik og Danmark i EU
 Arbejdsdirektoratet  Publikationer, blanketter, statistikker, regler....
 ATP-Huset  ATP, DMP og SP samt forventede pensionsudbetalinger fra samme.
 Borger.dk  Selvbetjening ved det offentlige. Blanketter. Ejendomsvurdering.
 CPR-Registeret  Se hvad der står om dig i cpr-registret. Kræver NemID
 Danmark.dk  - genvej til det offentlige. Myndigheder, Nyheder, Oversigter, Netboghandel.
 Danmarks Nationalbank  Sedler & Mønter, Renter & Kurser, Euro, Statistik, Pengepolitik
 Danmarks Statistik  Statistikker over vores gøren og laden
 Digital Signatur  Hvad er digital signatur? Bestilling
 Din lille grønne  Miljøhåndbog udgivet af Amtsrådsforeningen. Netudgave.
 EuropaSider  Indgangsportal til EU og alt dets væsen.
 Fiskeridirektoratet  Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri
 Folkekirken  Religiøse sager, men også en del lokalhistorie under pkt. sogne
 Folketinget  Folketingets arbejde. Lovbutik.
 Forbrugerstyrelsen  Vareundersøgelser, Forbrugerklager, miljø m.m.
 Forsikringsluppen  Sammenlign priser og vilkår på forsikringer
 Fødevaredirektoratet  Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Smiley-resultater.
 Gentofte Kommune  Velkommen - til landets 7. største kommune
 IT - Borger  Teleselskaber, nethandel, virus, hackere, lovlig kopiering
 Miljøstyrelsen  Miljøstyrelsens hjemmeside
 Politiets Hjemmeside  Efter/fremlysninger, Information, IT-kriminalitet, Pressemeddelelser.
 Politiets Efterretningstjeneste - PET   Politiets Efterretningstjenestes hjemmeside
 Post Danmark  Posttakster, Postnumre, Posthuse, Track & Trace m.m.
 Statens Skadedyrslaboratorium  Hjælp til udryddelse af gnavende, stikkende og sugende udyr.
 Region Hovedstaden  Sundhed, sygdom, kultur, undervisning, natur, miljø, veje osv.
 Told og Skat  Vejledninger, blanketter, cirkulærer, skattesatser, valutakurser, ejendomsvurdering...
 Tænk  Et blad, der er helt på forbrugernes side